រាយនាមភ្លាម - ទទួលរង្វាន់ពិសេស
ទាញយក game

បានមាន 414602 នាក់រាយនាម

05/05/2021

កត់ឈ្មោះដើម្បីចូលរួម

07/05/2021

SHARE TRAILER

09/05/2021

បើកអោយទាញយក

11/05/2021

បើកតំណើរការជាផ្លូវការ

វិទ្យាស្ថានជូនរង្វាន់

10.000

វេនរាយនាម

9TLEGEND1

20.000

វេនរាយនាម

9TLEGEND3

30.000

វេនរាយនាម

9TLEGEND6

40.000

វេនរាយនាម

9TLEGEND9

50.000

វេនរាយនាម

9TLEGEND11

បន្ទាប់ពីចំនួនលើករាយនាមមុនបានឈានដល់បណ្ដាចង្កោម, អ្នកលេងទាំងអស់នៅលើម៉ាស៊ីនមេនឹងទទួលបាន
រង្វាន់សមស្របតាមដំណើរលេង។

ដំណើររបស់ណិនយ៉ា

ចូល

វិធាន

ចែករំលែក

ប្រវត្តិ

អញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិ

  • ចូល

  • ចូល

  • ចូល

  • ចូល

  • ចូល

  • ចូល

  • ចូល

  • ចូល

សរុបតម្លៃរង្វាន់ពេល Ninja បានសម្រេចគ្រប់ 8 ភារកិច្ច

សម្តែងតួជា NINJA
Shuriken រន្ទះអគ្គិ៖
បាញ់ Shuriken រន្ទះអគ្គិមួយទៅខាងមុខបង្ករបួសលើសត្រូវតាមបន្ទាត់ត្រង់។
Chidori
ប្រើប្រាស់ CHIDORI ភពដើម ប្រមូលរន្ទះអគ្គិចូលដៃ ឆ្ពោះទៅចាក់ធ្លុះនិងធ្វើឲ្យសត្រូវដួលរលំ។
Chidori Nagashi
បំបែក CHIDORI បង្ករបួសលើសត្រូវដែលនៅជុំវិញ។
Chidori Nagashi
បាញ់ CHIDORI ទៅគ្រប់ទីដៅ ព័ទ្ធជុំវិញខ្លួន បង្ករបួសនិងធ្វើឲ្យសត្រូវនៅជុំវិញស្លន់។
បង្វិល​ បង្វិល បង្វិល៖
បំបែកកាយអនុវត្តស្នៀតវិលជុំវិញ បង្ករបួសទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញ។
Rasengan
បង្កើតនិងបោះបាល់មួយផ្លៃ RASENGAN ទៅលើគោលដៅជុំវិញ និងមានសមត្ថភាពតាំងប្រាណសត្រូវ។
Sexy No Jutsu
ក្លាយខ្លួនទៅជានារីមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យស្លន់និងបង្ករបួសទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញ។
សត្វកន្ទុយសាហាវ៖
ខ្លួនប្រាណទាំងមូលគម្របដោយ CHAKRA កន្ទុយ ប្រមូលកម្លាំងធាតុបន្ទាប់មកផ្ទុះកម្លាំងទាំងអស់បង្ករបួសទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួន។
Rokujuuyonshou
បញ្ចេញស្នៀតបន្តបន្ទាប់គ្នាទៅលើសត្រូវនៅខាងមុខ។
Byakugan
ដំណើរការ Byakugan និងចេញមួយស្នៀតជុំវិញខ្លួន ហើយចាក់សោស្នៀតរបស់សត្រូវ។
Shugo Rokujuuyonshou
បង្កើតចេញជាសំណាញ់ CHAKRA បង្ករបួសទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួន។
Juuho Soushiken
បញ្ចេញស្នៀតជំនាញជុំវិញខ្លួនជាមួយ 5 ស្នៀតដំបូងនៅជិត និងស្នៀតចុងក្រោយនៅឆ្ងាយ រួចធ្វើឲ្យសត្រូវដួលរលំ។
ស្នៀតជើងកំហឹង៖
លោតឡើងខ្ពស់បន្ទាប់មកលោតចុះទម្លាក់មួយស្នៀតខ្លាំងទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញ។
ស្នៀតមហាកំហឹង៖៖
ដាល់មួយស្នៀតយ៉ាងខ្លាំងទៅមុខ ហើយធ្វើឲ្យស្លន់បណ្តាសត្រូវដែលបានត្រូវរបួស។
កោះហៅ Katsuyu៖
កោះហៅ Katsuyu ព្យាបាលរបួសឲ្យខ្លួននិងពួកក្រុមនៅជុំវិញ។
ស្នៀតដៃកំហឹង៖
ប្រមូល CHAKRA ដាល់មួយស្នៀតយ៉ាងខ្លាំងលើធរណី ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យសត្រូវដួលរលំ។
Hosenka no Jutsu
បោះជាច្រើនព្រួញសម្ងាត់ទៅមុខ បង្ករបួសទៅលើសត្រូវមានរបួស។
ភ្លើងខ្មៅ៖
ប្រើភ្លើងខ្មៅវាយសម្រុកសត្រូវនៅមុខ។
ក្អែកបំបែកកាយ៖
បង្កើតចេញក្អែកបំបែកកាយនិងវាយសម្រុកសត្រូវនៅមុខ។
ផ្លែបាលភ្លើង៖
បង្កើតចេញផ្លែបាលភ្លើងវាយសម្រុកនិងគោលដៅ។ ផ្លែបាលភ្លើងផ្ទុះបង្ករបួសដ៏ធំទៅលើសត្រូវនៅជុំវិញ។
លក្ខណៈពិសេស